La Science: България JSCI Plus Бюлетин
НАУКАТА
ИЗДАНИЕ ЗА НАУКА И ИЗСЛЕДВАНИЯ
STELLAR - научни школи свързани с изучаването на Космоса

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL EXCELLENCE BY LEVERAGING
LOFAR ADVANCEMENTS IN RADIO ASTRONOMY

STELLAR школи по радиоастрономически изследвания и технологии

Студенти, магистри, докторанти и млади учени по астрономия, физика, инженерни, компютърни науки и математика могат да кандидатстват за участие в заключителните три школи в рамките на проекта STELLAR („Научно и технологично усъвършенстване чрез използване на постиженията на LOFAR в радиоастрономията“).

STELLAR (2020-2023) e трансформационен проект по Програма „Хоризонт 2020“, който осъществява обучение на следващо поколение български радиоастрономи, свързано с предстоящото изграждане и бъдещо устойчиво развитие на българска станция на общоевропейския разпределен нискочестотен радиотелескоп LOFAR. Участници в проекта и организатори на школите са Институтът по астрономия с НАО – БАН и Техническият университет в София, в партньорство с Дъблинския институт за авангардни изследвания DIAS и нидерландския Институт по радио астрономия ASTRON.

STELLAR целu разработването на учебни програми по радиоастрономия, космическо време и радиокомуникационно инженерство за постигане на мултиплициращ ефект за българските астрономическа и инженерна общности. LOFAR технологията и науката откриват нова вълнуваща посока за научни изследвания и технологично развитие, като придобитите квалификации и умения достигат до по-широката научна общност у нас.

Трите школи, за до 20 участника, които трябва да разполагат с лаптопи за обучението, се провеждат на английски език и са безплатни и присъствени. За ограничен брой кандидати е предвидена финансова подкрепа за разходи по участието.
Първата школа, за радио технологиите използвани в LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радио телескоп), е от 15-19 май 2023 г. в Техническия университет (ТУ) в София, с лектори от ТУ и института по радиоастрономия ASTRON - Нидерландия. Сред темите на лекциите и упражненията, са: принципи на електромагнетизма и разпространение на радио вълните; антенно инженерство и специализирани антенни системи; основи на обработката на сигнали и изображения.
Втората школа, по радиоастрономия с LOFAR, от 22-26 май 2023 г. в София Тех Парк, е с лектори от Института по астрономия с НАО, ASTRON – Нидерландия, и DIAS – Ирландия. Теми на лекциите и упражненията по обработка и анализ на LOFAR данни, са: всички видове радио астрономия на ниски честоти с LOFAR телескопа (галактични магнитни полета, активни галактични ядра, извънгалактични източници, наблюдения на звезди и пулсари и други); спектрални и интерферометрични наблюдения, специфични методи за оценка и анализ на радиоастрономически данни. За участие се изискват и познания по Python.
Третата школа, по космически изследвания и космическо време с LOFAR, която се организира съвместно с Клон “Космос” на Съюза на физиците в България, е в НАО Рожен от 19-23 юни с лектори от ASTRON - Нидерландия, Университета в Хелзинки - Финландия и DIAS - Ирландия. Теми на лекциите и упражненията, обработката и анализът на LOFAR данни, са: въведение в изследванията на Слънцето, междупланетното пространство и космическото време с LOFAR; динамични спектри; интерферометрични изображения и проучвания на йоносферата.
Сроковете за кандидатстване за участие в първите две школи са до 15 април, а за третата – до 15 май 2023 г., на сайта на проекта: www.stellar-h2020.eu
Какво е STELLAR?
Институтът по астрономия и Националната астрономическа обсерватория (IANAO) са горди да си сътрудничат с Нидерландския институт по радиоастрономия (ASTRON), Дъблинския институт за научни изследвания (DIAS) и Техническия университет в София (TUS) по трансформиращ проект за обучение на следващото поколение български радиоастрономи. Проектът стартира на 1 септември 2020 г. и има продължителност 36 месеца.
Проектът „Научни и технологични високи постижения чрез използване на напредъка LOFAR в радиоастрономията" (STELLAR), финансиран от програмата Twinning на Хоризонт 2020 на ЕС, значително ще увеличи техническия и научен опит TUS и IANAO с LOFAR. Това ще позволи на IANAO и TUS да развият и укрепят сътрудничеството си с ASTRON и DIAS.
STELLAR е важна стъпка към реализацията, използването и по-нататъшното развитие на LOFAR станция в България.
Low-Frequency Array (LOFAR) е многофункционален, изключително иновативен, общоевропейски разпределен нискочестотен радиотелескоп, работещ между 10 и 240 MHz. Той е разработен от Нидерландския институт по радиоастрономия (ASTRON) с цел изследване на ранната, далечна Вселена, слънчевата активност и земната атмосфера. LOFAR се състои от голям брой иновативни наблюдателни станции в Холандия и части от Европа, всяка от които се състои от фазирани решетки от диполни антени, свързани чрез бързи оптични влакна.
Защо STELLAR?
STELLAR ще има мултипликативен ефект за българската астрономическа и геофизична общност като цяло, чрез разработването на учебни програми по радиоастрономия, космическо време и радиотехнологии за български учени и инженери. По този начин ще се гарантира силен устойчив ефект от проекта. Фокусът върху технологията и науката на LOFAR ще отвори нова вълнуваща посока за научни изследвания и технологично развитие в региона.
Какви са целите на STELLAR?
Значително повишаване на техническата и радиоастрономическата експертиза и използването на LOFAR данни в ИА с НАО и ТУ-София като част от стратегията за развитие на национална радиоастрономическа обсерватория в България, чрез трансфер на техническо и научно ноу-хау от водещи световни радиоастрономически институции. По време на организираните от проекта школи, обучителни сесии и практически практики по радиоастрономия и свързани инженерни аспекти на LOFAR, участниците и служителите на ИА с НАО и ТУ-София ще се научат и ще придобият опит в обработката и анализа на данните на LOFAR.

Подобряване на капацитета на персонала на ИА с НАО за извършване на международно конкурентни RA и SW изследвания; С придобития опит в инструментите и данните, свързани с LOFAR, служителите на ИА с НАО ще могат да участват по-активно в изследователски сътрудничества с известни изследователи в тази област и също така да ръководят свои собствени изследвания в радиоастрономията.

Развитие и засилване дългосрочното изследователско сътрудничество между ИА с НАО, ASTRON, DIAS и ТУ-София. Този проект ще се използва като основа за дългосрочно сътрудничество и обмен на персонал/студенти между участващите институти.

Подготовка за бъдещо устойчиво развитие на наблюдателна станция на LOFAR в България. По време на проекта екипът на ИА с НАО, подпомогнат от ТУ-София, ще придобие необходимия изследователски и технически опит, например за анализ, обработка на потоци от данни и управление на съоръжения. Всичко това е необходимо за проект за локална станция LOFAR.
Научете повече на страницата на проекта: www.stellar-h2020.eu
Проектът STELLAR получава финансиране от програмата за изследователски и иновационни дейности на Европейския съюз Хоризонт 2020, по грант №952439. Проектът се координира от Институтът по астрономия с НАО, БАН.

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL EXCELLENCE BY LEVERAGING LOFAR ADVANCEMENTS IN RADIO ASTRONOMY
STELLAR школи по радиоастрономически изследвания и технологии
Студенти, магистри, докторанти и млади учени по астрономия, физика, инженерни, компютърни науки и математика могат да кандидатстват за участие в заключителните три школи в рамките на проекта STELLAR („Научно и технологично усъвършенстване чрез използване на постиженията на LOFAR в радиоастрономията“).

STELLAR (2020-2023) e трансформационен проект по Програма „Хоризонт 2020“, който осъществява обучение на следващо поколение български радиоастрономи, свързано с предстоящото изграждане и бъдещо устойчиво развитие на българска станция на общоевропейския разпределен нискочестотен радиотелескоп LOFAR. Участници в проекта и организатори на школите са Институтът по астрономия с НАО – БАН и Техническият университет в София, в партньорство с Дъблинския институт за авангардни изследвания DIAS и нидерландския Институт по радио астрономия ASTRON.

STELLAR целu разработването на учебни програми по радиоастрономия, космическо време и радиокомуникационно инженерство за постигане на мултиплициращ ефект за българските астрономическа и инженерна общности. LOFAR технологията и науката откриват нова вълнуваща посока за научни изследвания и технологично развитие, като придобитите квалификации и умения достигат до по-широката научна общност у нас.

Трите школи, за до 20 участника, които трябва да разполагат с лаптопи за обучението, се провеждат на английски език и са безплатни и присъствени. За ограничен брой кандидати е предвидена финансова подкрепа за разходи по участието.
Първата школа, за радио технологиите използвани в LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радио телескоп), е от 15-19 май 2023 г. в Техническия университет (ТУ) в София, с лектори от ТУ и института по радиоастрономия ASTRON - Нидерландия. Сред темите на лекциите и упражненията, са: принципи на електромагнетизма и разпространение на радио вълните; антенно инженерство и специализирани антенни системи; основи на обработката на сигнали и изображения.
Втората школа, по радиоастрономия с LOFAR, от 22-26 май 2023 г. в София Тех Парк, е с лектори от Института по астрономия с НАО, ASTRON – Нидерландия, и DIAS – Ирландия. Теми на лекциите и упражненията по обработка и анализ на LOFAR данни, са: всички видове радио астрономия на ниски честоти с LOFAR телескопа (галактични магнитни полета, активни галактични ядра, извънгалактични източници, наблюдения на звезди и пулсари и други); спектрални и интерферометрични наблюдения, специфични методи за оценка и анализ на радиоастрономически данни. За участие се изискват и познания по Python.
Третата школа, по космически изследвания и космическо време с LOFAR, която се организира съвместно с Клон “Космос” на Съюза на физиците в България, е в НАО Рожен от 19-23 юни с лектори от ASTRON - Нидерландия, Университета в Хелзинки - Финландия и DIAS - Ирландия. Теми на лекциите и упражненията, обработката и анализът на LOFAR данни, са: въведение в изследванията на Слънцето, междупланетното пространство и космическото време с LOFAR; динамични спектри; интерферометрични изображения и проучвания на йоносферата.
Сроковете за кандидатстване за участие в първите две школи са до 15 април, а за третата – до 15 май 2023 г., на сайта на проекта: www.stellar-h2020.eu
Какво е STELLAR?
Институтът по астрономия и Националната астрономическа обсерватория (IANAO) са горди да си сътрудничат с Нидерландския институт по радиоастрономия (ASTRON), Дъблинския институт за научни изследвания (DIAS) и Техническия университет в София (TUS) по трансформиращ проект за обучение на следващото поколение български радиоастрономи. Проектът стартира на 1 септември 2020 г. и има продължителност 36 месеца.
Проектът „Научни и технологични високи постижения чрез използване на напредъка LOFAR в радиоастрономията" (STELLAR), финансиран от програмата Twinning на Хоризонт 2020 на ЕС, значително ще увеличи техническия и научен опит TUS и IANAO с LOFAR. Това ще позволи на IANAO и TUS да развият и укрепят сътрудничеството си с ASTRON и DIAS.
STELLAR е важна стъпка към реализацията, използването и по-нататъшното развитие на LOFAR станция в България.
Low-Frequency Array (LOFAR) е многофункционален, изключително иновативен, общоевропейски разпределен нискочестотен радиотелескоп, работещ между 10 и 240 MHz. Той е разработен от Нидерландския институт по радиоастрономия (ASTRON) с цел изследване на ранната, далечна Вселена, слънчевата активност и земната атмосфера. LOFAR се състои от голям брой иновативни наблюдателни станции в Холандия и части от Европа, всяка от които се състои от фазирани решетки от диполни антени, свързани чрез бързи оптични влакна.
Защо STELLAR?
STELLAR ще има мултипликативен ефект за българската астрономическа и геофизична общност като цяло, чрез разработването на учебни програми по радиоастрономия, космическо време и радиотехнологии за български учени и инженери. По този начин ще се гарантира силен устойчив ефект от проекта. Фокусът върху технологията и науката на LOFAR ще отвори нова вълнуваща посока за научни изследвания и технологично развитие в региона.
Какви са целите на STELLAR?
Значително повишаване на техническата и радиоастрономическата експертиза и използването на LOFAR данни в ИА с НАО и ТУ-София като част от стратегията за развитие на национална радиоастрономическа обсерватория в България, чрез трансфер на техническо и научно ноу-хау от водещи световни радиоастрономически институции. По време на организираните от проекта школи, обучителни сесии и практически практики по радиоастрономия и свързани инженерни аспекти на LOFAR, участниците и служителите на ИА с НАО и ТУ-София ще се научат и ще придобият опит в обработката и анализа на данните на LOFAR.

Подобряване на капацитета на персонала на ИА с НАО за извършване на международно конкурентни RA и SW изследвания; С придобития опит в инструментите и данните, свързани с LOFAR, служителите на ИА с НАО ще могат да участват по-активно в изследователски сътрудничества с известни изследователи в тази област и също така да ръководят свои собствени изследвания в радиоастрономията.

Развитие и засилване дългосрочното изследователско сътрудничество между ИА с НАО, ASTRON, DIAS и ТУ-София. Този проект ще се използва като основа за дългосрочно сътрудничество и обмен на персонал/студенти между участващите институти.

Подготовка за бъдещо устойчиво развитие на наблюдателна станция на LOFAR в България. По време на проекта екипът на ИА с НАО, подпомогнат от ТУ-София, ще придобие необходимия изследователски и технически опит, например за анализ, обработка на потоци от данни и управление на съоръжения. Всичко това е необходимо за проект за локална станция LOFAR.
Научете повече на страницата на проекта: www.stellar-h2020.eu
Проектът STELLAR получава финансиране от програмата за изследователски и иновационни дейности на Европейския съюз Хоризонт 2020, по грант №952439. Проектът се координира от Институтът по астрономия с НАО, БАН.
LS Бюлетин
Абонирайте се за новото от La Science. Заглавия и обобщения на най-новите статии и новини, доставени във Вашата пощенска кутия.
Към абонамента
JSCI Plus
JSCI Plus съдържа текущите публикации и онлайн архив до който можете да получите достъп, чрез календар или разширено търсене по тема.
Към JSCI Plus
JSCI Special
JSCI Special услугите за абонати включват PDA достъп до съдържание, изтегляне на PowerPoint/PDF с включените налични файлове (FIH).
JSCI Special
Бъдете в течение с нашите новини от областта на науката, събития и доклади от академичните общности и извън тях. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
Интернет бисквитки
Поверителност / Лични даннни
Информация за Родители и Деца
Отговорност за съдържанието
Общност - правила
Използване
Общи условия /
Потребителско споразумение

Интелектуална собственост
Останете свързани с нас
RSS
Не изполваме интернет бисквитки ! Не събираме лична информация за Вас под каквато и да е форма. Не прилагаме проследяващи технологии включително и от външни приложения или фирми. Не прилагаме наблюдаващи маркетингови или други системи.
Науката/La Science не предоставя индивидуални/персонализирани здравни или медицински съвети. Трябва да се консултирате с квалифициран здравен специалист, преди да вземете здравни/медицински решения.
Част от La Science Swiss и Journal SCI (JSCI). Издател Publiciste Swiss.
НАУКАТА - Издание за наука и изследвания, поддържа строга политика на редакционната независимост при публикуването на информационни и научни статии. Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Швейцарското законодателство за авторско право.
© 2024 La Science България. Всички права запазени
LS Бюлетин
Абонирайте се за новото от La Science. Заглавия и обобщения на най-новите статии и новини, доставени във Вашата пощенска кутия.
Към абонамента
JSCI Plus
JSCI Plus съдържа текущите публикации и онлайн архив до който можете да получите достъп, чрез календар или разширено търсене по тема.
Към JSCI Plus
JSCI Special
JSCI Special услугите за абонати включват PDA достъп до съдържание, изтегляне на PowerPoint/PDF с включените налични файлове (FIH).
JSCI Special
Бъдете в течение с нашите новини от областта на науката, събития и доклади от академичните общности и извън тях. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
Останете свързани с нас
Интернет бисквитки
Поверителност / Лични даннни
Информация за Родители
Общи условия /
Потребителско споразумение
Отговорност за съдържанието
Общност - правила
Използване
Интелектуална собственост
Не изполваме интернет бисквитки ! Не събираме лична информация за Вас под каквато и да е форма. Не прилагаме проследяващи технологии включително и от външни приложения или фирми. Не прилагаме наблюдаващи маркетингови или други системи.
Науката/La Science не предоставя индивидуални/персонализирани здравни или медицински съвети. Трябва да се консултирате с квалифициран здравен специалист, преди да вземете здравни/медицински решения.
Науката
Част от La Science Swiss и Journal SCI (JSCI).
Издател Publiciste Swiss.
НАУКАТА - Издание за наука и изследвания, поддържа строга политика на редакционната независимост при публикуването на информационни и научни статии. Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Швейцарското законодателство за авторско право.
© 2024 La Science България. Всички права запазени.
Отвори Радио / Podcast
Затвори
Не е избран
Изберете: La Science | Newark | ТOSM
.