РЕКЛАМА
Реклама
La Science : България / Български Бюлетин Моята Наука
Пълен
читателски достъп
НАУКАТА
Слушайте
Радио/Podcast
La Science: България JSCI Plus Бюлетин
НАУКАТА

Тържествено ще бъдат отбелязани 50 години от изобретяването на българския лазер с пари на меден бромид

Публикация / Проучване и Напредък Отпечатване Изпращане по е-поща
Дата на публикуване :: 20.04.2024 , 12:54 ч. , JSCI Идентификатор 51859
Редактор: Александра Томова
Абстракт:: Вече 50 години българският лазер с пари на меден бромид се използва в медицината, астрономията,  изследването на атмосферата и на морето, каза в интервю създателят на изобретението акад. Никола Съботинов.С цел подобряване на неговите характеристики са направени редица теоретични и експериментални изследвания, и е открит ефектът на водорода.
       
Приложения към публикацията: N/A
Тържествено ще бъдат отбелязани 50 години от изобретяването на българския лазер с пари на меден бромид
Тържествено ще бъдат отбелязани 50 години от изобретяването на българския лазер с пари на меден бромид
Снимка © Институт по физика на твърдото тяло при БАН
Пълен текст (JSCI 51859) Прочетена 4622

Вече 50 години българският лазер с пари на меден бромид се използва в медицината, астрономията,  изследването на атмосферата и на морето, каза в интервю създателят на изобретението акад. Никола Съботинов. 

Той завършва физика - радиофизика и електроника, в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1967 г. По-късно работи в областта на квантовата радиофизика, конкретно - във физиката на лазерите с метални пари.

Акад. Никола Съботинов беше председател на Българската академия на науките от 2008 до 2012 г.

Тържествено ще бъдат отбелязани 50 години от изобретяването на лазера с пари на меден бромид

Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) ще отбележи 50-годишнината от изобретяването на лазера с пари на меден бромид на 24 април в зала "Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките (БАН).

Идеята на акад. Никола Съботинов за създаване на нискотемпературен меден лазер в България е реализирана през 1974 г., когато под неговото ръководство в Института по физика на твърдото тяло е пуснат в действие лазер с пари на меден бромид, признат за изобретение на годината през 1979 г.

С цел подобряване на неговите характеристики са направени редица теоретични и експериментални изследвания, и е открит ефектът на водорода. Така е създаден най-мощният изцяло български газов лазер, генериращ във видимата област на електромагнитния спектър, който е патентован в България, Франция, САЩ, Великобритания, Германия, Япония и Австралия. Получените научни резултати са високо оценени от международната научна общност и намират място в световната наука и в университетските образователни програми, като например на Оксфордския университета във Великобритания и в университета Ибараки в Япония.

Лазерът с пари на меден бромид достига своето комерсиално развитие най-напред в България. Днес той се произвежда от българската фирма "Пулслайт" и от фирмите "Норселд" в Австралия, и от "Бизон" в Република Корея. Използва се в медицината, в индустрията за прецизна обработка на материали, в лазерната локация и навигацията, за лазерни дисплеи, за изследване на морската вода и за други изследвания.

Изобретеният от акад. Никола Съботинов лазер е не само пример за добра иновационна практика, но и е стимул за оптимизъм, особено сред младите хора, че и у нас идеите могат да се превърнат в реалност, и да се правят изобретения на нивото на високоразвитите в науката и техниката страни, отбелязват от ИФТТ при БАН.

В програмата на събитието са включени презентации на учените, участвали в създаването на прототипа, за приложението на лазера с пари на меден бромид, за развитието и перспективите на лазерните технологии. Ще има и изложба, представяща както целия цикъл на физични изследвания и разработки, така и експонати на произвежданите днес лазери от фирмите: "Пулслайт", "Норселд" и"Бизон".

Как се стига до изобретяването на лазера с пари на меден бромид?

"В края на 1973 г. започнах изследвания върху използването на съединението меден бромид. През април 1974 г. в моята лаборатория блесна лазерът с пари на меден бромид и така той беше пуснат в действие. Лазерът работеше с голяма мощност и още веднага показа, че има голям потенциал за използването на тази активна среда за медния лазер, като цяло. Лазерът с пари на меден бромид на практика се явява нов ниско температурен вариант на лазера с медни пари. Интересното беше, че лазерът заработи при температура на активната среда от 500 градуса по Целзий - или с 1000 градуса по-ниска от тази на чистата мед. Стана ясно, че нашият лазер може да работи и при ниски температури, и това е същността на изобретението на медно-бромидния лазер", обясни акад. Никола Съботинов.

"Виждайки, че този лазер работи много добре, реших веднага да подам заявка за авторско свидетелство, защото очаквах, че ще има и практическо приложение, и да запазим интелектуалната собственост. В Патентното ведомство защитихме лазера, като имаше процедура, от която се видя, че никой друг в света не е пускал лазер с пари на меден бромид. Имахме приоритет и ми издадоха авторско свидетелство", каза акад. Съботинов. 

Той разказа как са започнали и научните изследвания, които е трябвало да усъвършенстват това изобретение. 

"Открихме, че за да работи добре лазерът, са необходими примеси от водород. При малко количество водород лазерът рязко повишава мощността си с 200 процента или рязко се повишава мощността на лазера, и това съобщение веднага то пуснахме в световната литература. Ефектът беше много голям - навсякъде, където ползваха мощни лазери и искаха да създадат мощни медни лазери както на чиста мед, така и на халогениди. Започна да се използва нашият ефект на водорода. Дори и от една от най-мощните американски лаборатории ни изпратиха съобщение, за да ни благодарят, че сме открили този силен ефект. По този начин светът започна да ни приема и станахме лидери в тази област", заяви акад. Никола Събитинов.

Ученият обясни как е започнало и внедряването в производството на българския лазер. 

"Първата крачка беше да създадем пилотни образци на нашето изобретение. Бяхме целево финансирани от държавата и създадохме с обединени усилия два пилотни образци, които да бъдат демонстрирани на бизнеса, на хората, които искат да го произвеждат", каза акад. Съботинов. 

Той уточни, че първото внедряване на лазера с меден бромид е било в едно предприятие в Пловдив - "Оптични технологии", което е произвеждало лазера. Това предприятие произведе първия ни лазер и през 1985 г. го представихме на Международното технологично изложение в Хановер, в Германия", каза физикът.   

"Започна и производството на лазера, но нуждите в България не са големи и решихме да предложим закупуване на български лиценз от някои водещи в света фирми в областта на медните лазери. Веднага проявиха интерес от Австралия и САЩ, и започна големият трансфер на нашата технология на Запад. Това е много голямо постижение и австралийската фирма "Норселд" започна да произвежда и внедрихме там нашия лазер, който започна да се продава в целия свят", разказа акад. Никола Съботинов.

"Българската фирма "Пулслайт" също усвои много успешно нашия лазер за производство и тази фирма стъпи на световния пазар, с наша помощ и с наш лиценз", каза ученият.

Какви са приложенията на лазера с пари на меден бромид?

Приложението на лазера с пари на меден бромид е свързано с изходната мощност и може да има различни варианти, като едно от първите му приложения беше в медицината, в дерматологията. Лазерът започна да се използва за отстраняването на кожни дефекти, при заболявания на кожата, за изчистване на пигментации и на татуировки. В естетичната медицина приложението на лазера с пари на меден бромид е много сериозно, каза акад. Никола Съботинов.

"Южна Корея също реши да произвежда българския лазер с пари на меден бромид, защото той беше много търсен на пазара. С фирмата "Бизон" направихме контакти и те дойдоха в България, и пожелаха да започнат производство на нашия лазер", обясни физикът.

Той каза, че лазерът с пари на меден бромид има и много интересни приложения в лазерната локация, или в лидарните технологии. При тях може да се наблюдава атмосферата, да се изследват далечни разстояния в нея, да се дава информация за метеорологични параметри в атмосферата, може да се изследват и далечни обекти.

В астрономията лазерният лъч се използва за корекция на оптиката на телескопите.

"Лазерът с пари на меден бромид излъчва две дължини на вълните - едната е жълта, а другата е зелена. Зелената вълна може да прониква във водата и може да се използва за подводни наблюдения, за измерване на морското дъно, за плуващи във водата предмети", обясни акад. Съботинов.

Той каза, че лазерът може да се използва и като инструмент за гравиране, както и за прецизна, микронна обработка на различни твърди материали. Това е много важно за различни технологии в микроелектрониката, отбеляза ученият. 

Пътят на изобретението е описан в книгата "Лазерът" от акад. Никола Съботинов

Физикът акцентира и на своята книга "Лазерът", представяща интересен разказ за едно българско изобретение. На 120 страници авторът - акад. Никола Съботинов, който е сред най-разпознаваемите в международен мащаб учени в областта на лазерните технологии, проследява историята на създаването на лазера с пари на меден бромид, направените научни изследвания за неговото развитие и превръщането му в иновативен продукт, внедрен в индустриалното производство.

В края на 60-те години на наминалия век се поставя началото на лазерните изследвания в България. В института по електроника на БАН е създаден рубинов лазер, а във Физическия институт, където съществуват изключително добри условия за развитие на експерименталната физика и работят специалисти със завидна подготовка, се ражда идеята за създаването на нискотемпературен меден лазер. Тази идея става реалност, когато през 1974 г. в Института по физика на твърдото тяло е пуснат в действие лазер с пари на меден бромид, който е признат за "изобретение на годината" през 1979 г. Съществен момент в този процес представлява откриването на ефекта на водорода в лазерите с пари на халогениди на медта, водещ до увеличаване на мощността и ефективността им над два пъти. Така е създаден най-мощният изцяло български газов лазер, генериращ във видимата област на електромагнитния спектър, който е патентован в България, Франция, САЩ, Великобритания, Германия, Япония и Австралия. Внедрен е в България и повече от 30 години се произвежда в Австралия, а от 2016 г. интерес към него проявява и Южна Корея. 

Публикация / Новини (JSCI 51859)
Дата на публикуване :: 20.04.2024, 12:54 ч.

Публикацията е включена и в информационните бюлетини за абонатите на JSCI. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА
Рекордното топене на морския лед в Антарктика най-вероятно се дължи на глобалното затопляне, сочи ново проучване
Към публикацията
Приключи проучването на ямно светилище от времето на желязната епоха и траките
Към публикацията
Манастир, датиран около края на XI в., е разкрит при разкопките при бъдещата автогара в Созопол
Към публикацията
Първият чернокож кандидат за астронавт Ед Дуайт излетя в космоса след 60 години
Към публикацията
Продължава проуването на късноантичната и средновековна крепост край Храстово
Към публикацията
Сондата "Джуно" засне загадъчната пета луна на Юпитер пред Голямото червено петно
Към публикацията
.
ОЩЕ ОТ ДНЕС
Последните заглавия на новините в областта на научните изследвания
Женските кучета могат да разпознават своите кутрета според тяхното индивидуално скимтене
Към публикацията
Компанията "Нюралинк" е получила разрешение за имплантиране на мозъчен имплант на втори пациент
Към публикацията
Проф. Николай Овчаров търси следи от изчезнала цивилизация в Алжир
Към публикацията
Рекордното топене на морския лед в Антарктика най-вероятно се дължи на глобалното затопляне, сочи ново проучване
Към публикацията
Приключи проучването на ямно светилище от времето на желязната епоха и траките
Към публикацията
La Science България е достъпен и обемно оптимизиран за всяко мобилно устройство
Публикация / Новини (JSCI 51012)
Дата :: 09.04.2024 , 15:49
Изстрелването на новата тежка ракета-носител „Ангара-А5“ се отложи две минути преди това
Русия прекрати планираното си за днес тестово изстрелване на нова тежка ракета-носител от далекоизточната си стартова площадка, предаде Асошиейтед прес. По пла ...
Към публикацията
Публикация / Новини (JSCI 50855)
Дата :: 07.04.2024 , 14:45
Жена от Тексас се готви да наблюдава 21-ото си слънчево затъмнение
Летисия Ферер измерва живота си в слънчеви затъмнения и се готви да наблюдава 21-вото такова явление, съобщи Асошиейтед прес. Тексаската, която е на 63 години, ...
Към публикацията
Публикация / Новини (JSCI 51390)
Дата :: 13.04.2024 , 16:40
Нови открития оспорват времето на възникване на тихоокеанските градове
Тихоокеанските градове са много по-стари, отколкото се смяташе досега, установи ново изследване на специалисти от Австралийския национален университет, цитирано ...
Към публикацията
Компанията "Нюралинк" е получила разрешение за имплантиране на мозъчен имплант на втори пациент
Компанията "Нюралинк", собственост на Илон Мъск, е получила разрешение за имплантиране на мозъчен имплант на втори пациент, съобщи ...
Публикация / N (JSCI 54209)
Първият тестови полет с екипаж на космическия кораб "Старлайнър" е отложен за пореден път
Изстрелването на първия тестови полет с екипаж на космическия кораб "Старлайнър" на компанията "Боинг" беше отложено за пореден пъ ...
Публикация / N (JSCI 53976)
Затлъстяването и високата кръвна захар играят все по-голяма роля за влошаване на здравето, сочи проучване
Затлъстяването, високата кръвна захар и високото кръвно налягане, както и други проблеми, свързани с метаболизма, водят до загуба ...
Публикация / N (JSCI 53874)
Публикация / Новини (JSCI 53729)
Дата :: 15.05.2024 , 22:00
Първите топлокръвни динозаври вероятно са се появили на Земята преди около 180 млн. години, показва проучване
Първите топлокръвни динозаври вероятно са се появили на Земята преди около 180 млн. години, показва проучване
Ново изследване показва, че първите топлокръвни динозаври може да са се появили на Земята преди около 180 милиона години ...
Към публикацията
Публикация / Новини (JSCI 53697)
Дата :: 15.05.2024 , 17:20
Безос ще изпрати туристи в космоса в неделя за първи път от 2022 г.
Безос ще изпрати туристи в космоса в неделя за първи път от 2022 г.
Космическата компанията „Блу ориджин“ на Джеф Безос ще възобнови полетите в космоса в неделя, предаде Ройтерс. С това ще ...
Към публикацията
Публикация / Новини (JSCI 53661)
Дата :: 15.05.2024 , 13:12
Откриха гигантска планета - пухкава, като захарен памук
Откриха гигантска планета - пухкава, като захарен памук
Учени откриха планета, която е по-голяма от Юпитер, но изненадващо е пухкава и лека като захарен памук, предаде Асошиейт ...
Към публикацията
Още публикации

Тържествено ще бъдат отбелязани 50 години от изобретяването на българския лазер с пари на меден бромид

La Science / Науката
Издание : Проучване и Напредък
Дата на публикуване :: 20.04.2024, 12:54 ч.
JSCI Идентификатор :: 51859
Редактор:: Александра Томова
Абстракт:: Вече 50 години българският лазер с пари на меден бромид се използва в медицината, астрономията,  изследването на атмосферата и на морето, каза в интервю създателят на изобретението акад. Никола Съботинов.С цел подобряване на неговите характеристики са направени редица теоретични и експериментални изследвания, и е открит ефектът на водорода.
Публично
споделяне

     
Приложения към публикацията: N/A
Тържествено ще бъдат отбелязани 50 години от изобретяването на българския лазер с пари на меден бромид
Тържествено ще бъдат отбелязани 50 години от изобретяването на българския лазер с пари на меден бромид
Снимка © Институт по физика на твърдото тяло при БАН
Пълен текст (JSCI 51859) Прочетена: 4622

Вече 50 години българският лазер с пари на меден бромид се използва в медицината, астрономията,  изследването на атмосферата и на морето, каза в интервю създателят на изобретението акад. Никола Съботинов. 

Той завършва физика - радиофизика и електроника, в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1967 г. По-късно работи в областта на квантовата радиофизика, конкретно - във физиката на лазерите с метални пари.

Акад. Никола Съботинов беше председател на Българската академия на науките от 2008 до 2012 г.

Тържествено ще бъдат отбелязани 50 години от изобретяването на лазера с пари на меден бромид

Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) ще отбележи 50-годишнината от изобретяването на лазера с пари на меден бромид на 24 април в зала "Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките (БАН).

Идеята на акад. Никола Съботинов за създаване на нискотемпературен меден лазер в България е реализирана през 1974 г., когато под неговото ръководство в Института по физика на твърдото тяло е пуснат в действие лазер с пари на меден бромид, признат за изобретение на годината през 1979 г.

С цел подобряване на неговите характеристики са направени редица теоретични и експериментални изследвания, и е открит ефектът на водорода. Така е създаден най-мощният изцяло български газов лазер, генериращ във видимата област на електромагнитния спектър, който е патентован в България, Франция, САЩ, Великобритания, Германия, Япония и Австралия. Получените научни резултати са високо оценени от международната научна общност и намират място в световната наука и в университетските образователни програми, като например на Оксфордския университета във Великобритания и в университета Ибараки в Япония.

Лазерът с пари на меден бромид достига своето комерсиално развитие най-напред в България. Днес той се произвежда от българската фирма "Пулслайт" и от фирмите "Норселд" в Австралия, и от "Бизон" в Република Корея. Използва се в медицината, в индустрията за прецизна обработка на материали, в лазерната локация и навигацията, за лазерни дисплеи, за изследване на морската вода и за други изследвания.

Изобретеният от акад. Никола Съботинов лазер е не само пример за добра иновационна практика, но и е стимул за оптимизъм, особено сред младите хора, че и у нас идеите могат да се превърнат в реалност, и да се правят изобретения на нивото на високоразвитите в науката и техниката страни, отбелязват от ИФТТ при БАН.

В програмата на събитието са включени презентации на учените, участвали в създаването на прототипа, за приложението на лазера с пари на меден бромид, за развитието и перспективите на лазерните технологии. Ще има и изложба, представяща както целия цикъл на физични изследвания и разработки, така и експонати на произвежданите днес лазери от фирмите: "Пулслайт", "Норселд" и"Бизон".

Как се стига до изобретяването на лазера с пари на меден бромид?

"В края на 1973 г. започнах изследвания върху използването на съединението меден бромид. През април 1974 г. в моята лаборатория блесна лазерът с пари на меден бромид и така той беше пуснат в действие. Лазерът работеше с голяма мощност и още веднага показа, че има голям потенциал за използването на тази активна среда за медния лазер, като цяло. Лазерът с пари на меден бромид на практика се явява нов ниско температурен вариант на лазера с медни пари. Интересното беше, че лазерът заработи при температура на активната среда от 500 градуса по Целзий - или с 1000 градуса по-ниска от тази на чистата мед. Стана ясно, че нашият лазер може да работи и при ниски температури, и това е същността на изобретението на медно-бромидния лазер", обясни акад. Никола Съботинов.

"Виждайки, че този лазер работи много добре, реших веднага да подам заявка за авторско свидетелство, защото очаквах, че ще има и практическо приложение, и да запазим интелектуалната собственост. В Патентното ведомство защитихме лазера, като имаше процедура, от която се видя, че никой друг в света не е пускал лазер с пари на меден бромид. Имахме приоритет и ми издадоха авторско свидетелство", каза акад. Съботинов. 

Той разказа как са започнали и научните изследвания, които е трябвало да усъвършенстват това изобретение. 

"Открихме, че за да работи добре лазерът, са необходими примеси от водород. При малко количество водород лазерът рязко повишава мощността си с 200 процента или рязко се повишава мощността на лазера, и това съобщение веднага то пуснахме в световната литература. Ефектът беше много голям - навсякъде, където ползваха мощни лазери и искаха да създадат мощни медни лазери както на чиста мед, така и на халогениди. Започна да се използва нашият ефект на водорода. Дори и от една от най-мощните американски лаборатории ни изпратиха съобщение, за да ни благодарят, че сме открили този силен ефект. По този начин светът започна да ни приема и станахме лидери в тази област", заяви акад. Никола Събитинов.

Ученият обясни как е започнало и внедряването в производството на българския лазер. 

"Първата крачка беше да създадем пилотни образци на нашето изобретение. Бяхме целево финансирани от държавата и създадохме с обединени усилия два пилотни образци, които да бъдат демонстрирани на бизнеса, на хората, които искат да го произвеждат", каза акад. Съботинов. 

Той уточни, че първото внедряване на лазера с меден бромид е било в едно предприятие в Пловдив - "Оптични технологии", което е произвеждало лазера. Това предприятие произведе първия ни лазер и през 1985 г. го представихме на Международното технологично изложение в Хановер, в Германия", каза физикът.   

"Започна и производството на лазера, но нуждите в България не са големи и решихме да предложим закупуване на български лиценз от някои водещи в света фирми в областта на медните лазери. Веднага проявиха интерес от Австралия и САЩ, и започна големият трансфер на нашата технология на Запад. Това е много голямо постижение и австралийската фирма "Норселд" започна да произвежда и внедрихме там нашия лазер, който започна да се продава в целия свят", разказа акад. Никола Съботинов.

"Българската фирма "Пулслайт" също усвои много успешно нашия лазер за производство и тази фирма стъпи на световния пазар, с наша помощ и с наш лиценз", каза ученият.

Какви са приложенията на лазера с пари на меден бромид?

Приложението на лазера с пари на меден бромид е свързано с изходната мощност и може да има различни варианти, като едно от първите му приложения беше в медицината, в дерматологията. Лазерът започна да се използва за отстраняването на кожни дефекти, при заболявания на кожата, за изчистване на пигментации и на татуировки. В естетичната медицина приложението на лазера с пари на меден бромид е много сериозно, каза акад. Никола Съботинов.

"Южна Корея също реши да произвежда българския лазер с пари на меден бромид, защото той беше много търсен на пазара. С фирмата "Бизон" направихме контакти и те дойдоха в България, и пожелаха да започнат производство на нашия лазер", обясни физикът.

Той каза, че лазерът с пари на меден бромид има и много интересни приложения в лазерната локация, или в лидарните технологии. При тях може да се наблюдава атмосферата, да се изследват далечни разстояния в нея, да се дава информация за метеорологични параметри в атмосферата, може да се изследват и далечни обекти.

В астрономията лазерният лъч се използва за корекция на оптиката на телескопите.

"Лазерът с пари на меден бромид излъчва две дължини на вълните - едната е жълта, а другата е зелена. Зелената вълна може да прониква във водата и може да се използва за подводни наблюдения, за измерване на морското дъно, за плуващи във водата предмети", обясни акад. Съботинов.

Той каза, че лазерът може да се използва и като инструмент за гравиране, както и за прецизна, микронна обработка на различни твърди материали. Това е много важно за различни технологии в микроелектрониката, отбеляза ученият. 

Пътят на изобретението е описан в книгата "Лазерът" от акад. Никола Съботинов

Физикът акцентира и на своята книга "Лазерът", представяща интересен разказ за едно българско изобретение. На 120 страници авторът - акад. Никола Съботинов, който е сред най-разпознаваемите в международен мащаб учени в областта на лазерните технологии, проследява историята на създаването на лазера с пари на меден бромид, направените научни изследвания за неговото развитие и превръщането му в иновативен продукт, внедрен в индустриалното производство.

В края на 60-те години на наминалия век се поставя началото на лазерните изследвания в България. В института по електроника на БАН е създаден рубинов лазер, а във Физическия институт, където съществуват изключително добри условия за развитие на експерименталната физика и работят специалисти със завидна подготовка, се ражда идеята за създаването на нискотемпературен меден лазер. Тази идея става реалност, когато през 1974 г. в Института по физика на твърдото тяло е пуснат в действие лазер с пари на меден бромид, който е признат за "изобретение на годината" през 1979 г. Съществен момент в този процес представлява откриването на ефекта на водорода в лазерите с пари на халогениди на медта, водещ до увеличаване на мощността и ефективността им над два пъти. Така е създаден най-мощният изцяло български газов лазер, генериращ във видимата област на електромагнитния спектър, който е патентован в България, Франция, САЩ, Великобритания, Германия, Япония и Австралия. Внедрен е в България и повече от 30 години се произвежда в Австралия, а от 2016 г. интерес към него проявява и Южна Корея. 

Към първа страница

Публикацията е включена и в информационните бюлетини за абонатите на JSCI. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
Още от рубриката
Компанията
Публикация / Новини (JSCI 54209)
Компанията "Нюралинк" е получила разрешение за имплантиране на мозъчен имплант на втори пациент
Първият тестови полет с екипаж на космическия кораб
Публикация / Новини (JSCI 53976)
Първият тестови полет с екипаж на космическия кораб "Старлайнър" е отложен за пореден път
Затлъстяването и високата кръвна захар играят все по-голяма роля за влошаване на здравето, сочи проучване
Публикация / Новини (JSCI 53874)
Затлъстяването и високата кръвна захар играят все по-голяма роля за влошаване на здравето, сочи проучване
Първите топлокръвни динозаври вероятно са се появили на Земята преди около 180 млн. години, показва проучване
Публикация / Новини (JSCI 53729)
Първите топлокръвни динозаври вероятно са се появили на Земята преди около 180 млн. години, показва проучване
Безос ще изпрати туристи в космоса в неделя за първи път от 2022 г.
Публикация / Новини (JSCI 53697)
Безос ще изпрати туристи в космоса в неделя за първи път от 2022 г.
Още от рубриката
Последни новини
Женските кучета могат да разпознават своите кутрета според тяхното индивидуално скимтене
Към публикацията
Компанията "Нюралинк" е получила разрешение за имплантиране на мозъчен имплант на втори пациент
Към публикацията
Проф. Николай Овчаров търси следи от изчезнала цивилизация в Алжир
Към публикацията
Рекордното топене на морския лед в Антарктика най-вероятно се дължи на глобалното затопляне, сочи ново проучване
Към публикацията
Приключи проучването на ямно светилище от времето на желязната епоха и траките
Към публикацията
Още новини
 
Изберете радиостанция :
Не е избран
Звук
Научният портал JSCI и неговите онлайн ASA издания са отворени към общността от автори, които предоставят авангардни изследвания, инцизивни научни коментари и прозрения за това, което е важно за научния свят. Преминете към ASA формуляр
JSCI ASA Science - рецензирано издание, което публикува значителни оригинални научни изследвания, плюс прегледи и анализи на текущите изследователски и научни политики
JSCI ASA Comm е издание, което публикува оригинални материали, отнасящ се в широк спектър с коментари по актуалните научни въпроси.
JSCI ASA Advanced е издание на JSCI, създадено от възможностите и императивите на цифровото публикуване с отворен достъп.
LS Бюлетин
Абонирайте се за новото от La Science. Заглавия и обобщения на най-новите статии и новини, доставени във Вашата пощенска кутия.
Към абонамента
JSCI Plus
JSCI Plus съдържа текущите публикации и онлайн архив до който можете да получите достъп, чрез календар или разширено търсене по тема.
Към JSCI Plus
JSCI Special
JSCI Special услугите за абонати включват PDA достъп до съдържание, изтегляне на PowerPoint/PDF с включените налични файлове (FIH).
JSCI Special
Бъдете в течение с нашите новини от областта на науката, събития и доклади от академичните общности и извън тях. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
Интернет бисквитки
Поверителност / Лични даннни
Информация за Родители и Деца
Отговорност за съдържанието
Общност - правила
Използване
Общи условия /
Потребителско споразумение

Интелектуална собственост
Придобиване на права за ползване
Останете свързани с нас
RSS
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни. Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.
Науката/La Science не предоставя индивидуални/персонализирани здравни или медицински съвети. Трябва да се консултирате с квалифициран здравен специалист, преди да вземете здравни/медицински решения.
Част от La Science Swiss и Journal SCI (JSCI). Издател Wissenschaftsabteilung DRF.
НАУКАТА - Издание за наука и изследвания, поддържа строга политика на редакционната независимост при публикуването на информационни и научни статии. Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Швейцарското законодателство за авторско право.
© 2024 La Science България. Всички права запазени
LS Бюлетин
Абонирайте се за новото от La Science. Заглавия и обобщения на най-новите статии и новини, доставени във Вашата пощенска кутия.
Към абонамента
JSCI Plus
JSCI Plus съдържа текущите публикации и онлайн архив до който можете да получите достъп, чрез календар или разширено търсене по тема.
Към JSCI Plus
JSCI Special
JSCI Special услугите за абонати включват PDA достъп до съдържание, изтегляне на PowerPoint/PDF с включените налични файлове (FIH).
JSCI Special
Бъдете в течение с нашите новини от областта на науката, събития и доклади от академичните общности и извън тях. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
Останете свързани с нас
Интернет бисквитки
Поверителност / Лични даннни
Информация за Родители
Общи условия /
Потребителско споразумение
Отговорност за съдържанието
Общност - правила
Използване
Интелектуална собственост
Придобиване на права за ползване
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни. Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.
La Science/Науката, не предоставя индивидуални/персонализирани здравни или медицински съвети. Трябва да се консултирате с квалифициран здравен специалист, преди да вземете здравни/медицински решения.
Науката
Част от La Science Swiss и Journal SCI (JSCI).
Издател Wissenschaftsabteilung DRF
НАУКАТА - Издание за наука и изследвания, поддържа строга политика на редакционната независимост при публикуването на информационни и научни статии. Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Швейцарското законодателство за авторско право.
© 2024 La Science България. Всички права запазени.
Не е избран
Изберете: La Science | Newark | ТOSM