La Sience: България / Български Бюлетин Моята Наука
La Sience: България Бюлетин
ИЗДАНИЕ ЗА НАУКА И ИЗСЛЕДВАНИЯ

Вицепрезидентът Илияна Йотова : Световни учени недвусмислено доказват ролята на България в европейската история

Публикация / Светът и Ние Отпечатване Изпращане по е-поща
Дата :: 08.11.2022 , 15:51 , JSCI Идентификатор 16720
БТА | Автор: Даниел Димитров / Редактор: Христо Янакиев
Има премълчаване за ролята на страната ни в духовната империя на славянството и в Средна Европа.  Някои страни считат, че със смъртта на Методий, делото на светите братя приключва. И нищо не се казва за техните следовници, за учениците. Нищо не се казва за княз Борис, който спасява делото на Кирил и Методий. Ако не бяха Преславската и Охридската школа, днес кирилицата, а и цялата кн ...
       
Приложения към публикацията: N/A
Вицепрезидентът Илияна Йотова : Световни учени недвусмислено доказват ролята на България в европейската история
Вицепрезидентът Илияна Йотова : Световни учени недвусмислено доказват ролята на България в европейската история
Снимка © APF
Пълен текст (JSCI 16720) Прочетена 15547

Има премълчаване за ролята на страната ни в духовната империя на славянството и в Средна Европа.  Някои страни считат, че със смъртта на Методий, делото на светите братя приключва. И нищо не се казва за техните следовници, за учениците. Нищо не се казва за княз Борис, който спасява делото на Кирил и Методий. Ако не бяха Преславската и Охридската школа, днес кирилицата, а и цялата книжовност и духовност, може би безвъзвратно щяха да бъдат загубени.

Това вицепрезидентът Илияна Йотова каза по повод организираният от нея международен форум за кирилицата "… И ний сме дали нещо на света" с участието на известни учени българисти от Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Италия, Литва, Полша и Сърбия.

"Ние няма да участваме в никакви дискусии с лошо качество - за да казваме колко сме велики и каква е нашата история. Най-добрият начин за борба с подобни тенденции е науката. (...) големи световни учени недвусмислено доказват ролята на България в това отношение", каза още Илияна Йотова.

"България е в основата на славянската цивилизация. България е в основата не само на една нова писменост в ранното Средновековие, но от тази ранна писменост тръгва книжовност, тръгва нова култура, тръгва познание за целия славянски свят, но и за цяла Европа. Защото нашето културно-историческо наследство е част от културно-историческото наследство на Европа, и то точно в периода в който Европа започва да става лидер в отношенията в целия свят", допълва българският вицепрезидент.

Илияна Йотова , в разговор с Даниел Димитров: Защо България трябва да върне своите позиции във водещите световни и европейски университети, и защо българистиката там е със затихващи функции? Защо все повече страни се обръщат към своята история, в стремежа си да покажат величието на тази история? Как може да се повлияе на обективното изместване на кирилската графична система от латиницата, и необратим ли е този процес? Намалява ли интересът към българския език и към българската култура по света? 

Госпожо Йотова, като организатор на този форум, доволна ли сте от това, което чухте и видяхте?

- Форумът надмина дори моите очаквания. Вярно е, че и аз, и моят екип, го готвихме много дълги години. Той трябваше да бъде още преди ковид, но, за съжаление, тези две години ни забавиха. Няма по-добро доказателство от неговата адекватност и от неговата актуалност, от всичко това, което чухме - от докладчиците, от участниците в различните панели. Участниците в този форум са водещите световни имена в областта на българистиката, на старобългаристиката, на средновековното изкуство. Хора, които са посветили своя живот и своята кариера, и своите научни търсения, и открития, на България.

Каква бе целта на този форум?

- Най-важното е, че трябва да си върнем България като седалище на тази наука. България е в основата на славянската цивилизация. България е в основата не само на една нова писменост в ранното Средновековие, но от тази ранна писменост тръгва книжовност, тръгва нова култура, тръгва познание за целия славянски свят, но и за цяла Европа. Защото нашето културно-историческо наследство е част от културно-историческото наследство на Европа, и то точно в периода в който Европа започва да става лидер в отношенията в целия свят.

И, както чухме на форума, нашата писменост не е само за източни славяни, не е само за южни славяни. Това е преди всичко култура и духовност, която става част от една много голяма духовна империя. И колкото и да са различни превратностите на съдбата, дори и във векове, в които на практика липсва българска държавност - по време на робства, тази духовна империя оцелява. За да бъде важен фактор в културата на Европа и днес.

Така че изучаването на български език и на българска култура, на българска етнография, на българска история, на българска литература, трябва да си върне своите позиции във водещите световни и европейски университети.

За съжаление, през последните 30 години, поради различни обстоятелства, ние загубихме територия - територии, които трябва да си върнем. Както чухме и на форума, има предложения за създаване на цели българистични катедри в тези водещи университети - за да си върнем не само интереса към науката, но и интереса към нашата страна като цяло.

Като отговор на глобалния свят, все повече страни се обръщат към своята история, в стремежа си да покажат величието на тази история. Доста често крадат факти от други истории, на други страни, на други националности, на други народи, или преиначават тази история. Такива изказвания и такива тенденции, за съжаление, се наблюдават и от Изток. Спомняте си една реч на президента на Русия - господин Путин. Той дори се опита да каже, че кирилските букви са създадени в Киевска Рус за някои дребни народи. Очевидно, визираше и нас.

Това са неща, които ние добре знаем, че се говорят с политически причини. Но България не бива да остава безучастна в това отношение.

Има, разбира се, и премълчаване за ролята на страната ни в тази духовна империя на славянството и в Средна Европа. Защото някои страни считат, че със смъртта на Методий, делото на светите братя приключва. И нищо не се казва за техните следовници, за учениците. Нищо не се казва за княз Борис, който, в крайна сметка, спасява делото на Кирил и Методий. Ако не бяха Преславската и Охридската школа, днес кирилицата, а и цялата книжовност и духовност, може би безвъзвратно щяха да бъдат загубени.

Ние няма да участваме в никакви дискусии с лошо качество - за да казваме колко сме велики и каква е нашата история. Най-добрият начин за борба с подобни тенденции е науката. И, както виждате, тези големи световни учени недвусмислено доказват ролята на България в това отношение.

Уверявам Ви, че от страна на президентството ще разширяваме още повече тази мрежа, ще каним още повече специалисти, които се занимават с България - не само с история, етнография, литература, език. Надявам се, че много добре ще организираме и следващата среща, която ще бъде с български интелектуалци и български журналисти. Защото, без интелектуалната мисъл на България, без посредничеството на медиите, на българските журналисти, няма как да доведем до съзнанието на хората колко е важно това да пазим своята история и да пазим кирилицата.

Има още една важна причина, и тя е обективното изместване на кирилската графична система от латиницата - заради високите технологии, заради интернет. На следващата ни конференция ще поканим и млади хора, които се занимават с програмиране, със софтуер - за да видим какви са възможностите за съществуването на кирилицата във високотехнологичният мир.

Необратим ли е този процес на изместване на кирилицата от латиницата?

- Не. Не е необратим. Но не може да бъде оставен просто така и да гледаме как се изнизва през погледа ни. Трябва да се полагат усилия и най-вече - да се откриват нови възможности. Това ще означава дълголетие за нашата графична система. На форума видяхме как в някои страни вече има политически решения кирилицата да бъде заменена с латиницата. В други страни, в които и двете графични системи се използват, като че ли кирилицата дава назад...

Трябва да се работи по този въпрос. След като България преди 12 века е създала една писменост, на която днес пишат 300 милиона, би било престъпление, ако България е в основата на това кирилицата да отпада все повече от езика и от писмеността на европейските народи.

Кое от направените предложения по време на форма Ви впечатли най-много? И кое президентската институция би подкрепила?

- Бях впечатлена от това, че могат да бъдат спонсорирани цели катедри по български език в университетите. На този форум ми стана ясно нещо, което аз не бях докрай убедена, че е вярно, и което ми дава сили да бъде още по-амбициозна. Не е намалял интересът към българския език, нито към българската култура. Още повече, че това е един от официалните езици на Европейския съюз. По-скоро,  някаква немарливост преди всичко според мен и от наша страна, и неосъзнаване колко е важно да се поддържат тези традиции, са оставили така, че българистиката да бъде със затихващи функции.

Както стана ясно, не струва кой знае колко много на държавата, годишно, да открие като пилотен проект първите пет-шест спонсорирани катедри във водещи европейски университети. Може би, в началото ще се стори изкуствено поддържането на този интерес, но аз съм сигурна, че много скоро това ще бъде и спонтанно.

Съвсем скоро имах възможността да разговарям с госпожа Грозданова, която е лектор в университета в Загреб. Там има 5-6 човека, които се интересуват от българския език. Това - без намесата на държавата,  без намесата на българските университети, на българското министерство на образованието, без една допълнителна реклама защо е хубаво да се знае български език и българската история, няма как да се получи.

Иначе ние ще имаме тук-там по двама-трима българисти, но това не е онази територия и онова значение, към което всички ние се стремим.

А като слушател коя беше новината за Вас в този форум?

- Всяко едно изказване, всяко едно участие в този форум, носеше и новинарски елемент. Но устойчивата новина - това, което най-много ме грабна, са две неща.

Първото е, че фалшивите новини не започват от днес. Имало ги е още през Средновековието. В този смисъл, от 1841 година е започнал този доста ожесточен спор коя е родината на кирилицата и коя, в крайна сметка, е родината на славянската цивилизация.

За мен голямата новина беше, че Васил Априлов, един от най-мощните ни защитници в това време, е писал и се е борил за това да се знае, че България, българското средновековие, е родината на кирилицата, на спасяването на Кирило-Методиевото дело, и на изграждането на славянската цивилизация.

Още нещо ме впечатли. Виждате, че на форума има хора от Централна, от Западна и от Източна Европа. И всички те говорят с такава любов за България. Мислех си, какво трябва да се случи в България, за да обърнем и ние внимание на тази тема и тя да бъде част от нашата публична дискусия. А не само това, което става в българския парламент...

Публикация / Новини (JSCI 16720)
Дата :: 08.11.2022 , 15:51

Публикацията е включена и в информационните бюлетини за абонатите на JSCI. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА
Под крепостта Кастрици най-вероятно е имало елинистическо селище, твърди археолог
Към публикацията
Световната здравна организация преименува Маймунската шарка на ЕМПОКС
Към публикацията
Пикът на метеорния поток Леониди настъпва тази нощ
Към публикацията
Специалисти изследват генетични мутации на маймунската шарка
Към публикацията
Шефът на "Роскосмос" обяви, че Русия ще напусне Международната космическа станция след 2024 г.
Към публикацията
Европейската космическа агенция представя нови астронавти
Към публикацията
.
ОЩЕ ОТ ДНЕС
Последните заглавия на новините в областта на научните изследвания
Комисия към ООН предлага Големият бариерен риф да бъде включен в списъка на застрашеното световно наследство
Към публикацията
От чая до франзелата - ЮНЕСКО разглежда новите кандидатури за списъка на нематериалното наследство
Към публикацията
Световната здравна организация преименува Маймунската шарка на ЕМПОКС
Към публикацията
Наблюдателната кула за новия телескоп на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ е почти завършена
Към публикацията
Европейската организация за ядрени изследвания спира ускорителя на частици с цел пестене на електроенергия
Към публикацията
La Science България е достъпен и обемно оптимизиран за всяко мобилно устройство
Публикация / Новини (JSCI 11691)
Дата :: 16.08.2022 , 08:10
Робот-змия може да помага на хирурзите в сложни мозъчни операции
Специалисти от университета на Торонто са разработили тънък и гъвкав робот, наподобяващ змия, който може да помага за извършването на операции на труднодостъпни ...
Към публикацията
Публикация / Новини (JSCI 10852)
Дата :: 28.07.2022 , 10:40
Изследователи съобщиха за най-възрастния пациент,  излекуван досега от ХИВ след трансплантация на стволови клетки
Изследователи съобщиха за най-възрастния пациент, излекуван досега от ХИВ след направена трансплантация на стволови клетки за лечение на левкемия, предаде Ройте ...
Към публикацията
Публикация / Новини (JSCI 16643)
Дата :: 07.11.2022 , 16:00
Предстои второто издание на научната конференция "Плевенски исторически четения"
Предстои провеждането на второто издание на научната конференция "Плевенски исторически четения". Тя се организира от Регионалния исторически музей (РИМ) в Плев ...
Към публикацията
Комисия към ООН предлага Големият бариерен риф да бъде включен в списъка на застрашеното световно наследство
Комисия, подкрепяна от ООН, предлага Големият бариерен риф да бъде добавен в списъка на застрашените обекти на световното наследст ...
Публикация / N (JSCI 17996)
Китай ще изстреля пилотирания кораб "Шънчжоу-15" до космическата си станция утре
Китай ще изстреля пилотирания космически кораб "Шънчжоу-15" към космическата си станция утре, съобщи Ройтерс. Стартът е насрочен ...
Публикация / N (JSCI 17923)
И София вече има свой планетариум
Днес пред Регионалния център за съвременни изкуства (РЦСИ) "Топлоцентрала“ в София с официална церемония беше открит първият ...
Публикация / N (JSCI 17843)
Публикация / Новини (JSCI 17848)
Дата :: 25.11.2022 , 16:05
Руските космонавти прекратиха подготовка за космическа разходка заради проблем със скафандрите
Работата по излизане в открит космос на руските космонавти Сергей Прокопиев и Дмитрий Петелин бе прекратена заради неизп ...
Към публикацията
Публикация / Новини (JSCI 17804)
Дата :: 25.11.2022 , 10:55
Изследователи тестват иРНК технология за универсална противогрипна ваксина
Експериментална ваксина е осигурила широка защита срещу всичките 20 известни подтипа на грипните вируси A и B в първонач ...
Към публикацията
Публикация / Новини (JSCI 17715)
Дата :: 23.11.2022 , 20:18
Температурите в Швеция са се повишили с два градуса по Целзий от 19-и век досега
Температурите в Швеция са се повишили с два градуса по Целзий от 19-и век досега, съобщи АФП, позовавайки се на нов науч ...
Към публикацията
Още публикации

Вицепрезидентът Илияна Йотова : Световни учени недвусмислено доказват ролята на България в европейската история

Публикация / Светът и Ние Изпращане по е-поща
Приложения към публикацията: N/A
Вицепрезидентът Илияна Йотова : Световни учени недвусмислено доказват ролята на България в европейската история
Снимка © APF
Пълен текст (JSCI 16720) Прочетена: 15547

Има премълчаване за ролята на страната ни в духовната империя на славянството и в Средна Европа.  Някои страни считат, че със смъртта на Методий, делото на светите братя приключва. И нищо не се казва за техните следовници, за учениците. Нищо не се казва за княз Борис, който спасява делото на Кирил и Методий. Ако не бяха Преславската и Охридската школа, днес кирилицата, а и цялата книжовност и духовност, може би безвъзвратно щяха да бъдат загубени.

Това вицепрезидентът Илияна Йотова каза по повод организираният от нея международен форум за кирилицата "… И ний сме дали нещо на света" с участието на известни учени българисти от Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Италия, Литва, Полша и Сърбия.

"Ние няма да участваме в никакви дискусии с лошо качество - за да казваме колко сме велики и каква е нашата история. Най-добрият начин за борба с подобни тенденции е науката. (...) големи световни учени недвусмислено доказват ролята на България в това отношение", каза още Илияна Йотова.

"България е в основата на славянската цивилизация. България е в основата не само на една нова писменост в ранното Средновековие, но от тази ранна писменост тръгва книжовност, тръгва нова култура, тръгва познание за целия славянски свят, но и за цяла Европа. Защото нашето културно-историческо наследство е част от културно-историческото наследство на Европа, и то точно в периода в който Европа започва да става лидер в отношенията в целия свят", допълва българският вицепрезидент.

Илияна Йотова , в разговор с Даниел Димитров: Защо България трябва да върне своите позиции във водещите световни и европейски университети, и защо българистиката там е със затихващи функции? Защо все повече страни се обръщат към своята история, в стремежа си да покажат величието на тази история? Как може да се повлияе на обективното изместване на кирилската графична система от латиницата, и необратим ли е този процес? Намалява ли интересът към българския език и към българската култура по света? 

Госпожо Йотова, като организатор на този форум, доволна ли сте от това, което чухте и видяхте?

- Форумът надмина дори моите очаквания. Вярно е, че и аз, и моят екип, го готвихме много дълги години. Той трябваше да бъде още преди ковид, но, за съжаление, тези две години ни забавиха. Няма по-добро доказателство от неговата адекватност и от неговата актуалност, от всичко това, което чухме - от докладчиците, от участниците в различните панели. Участниците в този форум са водещите световни имена в областта на българистиката, на старобългаристиката, на средновековното изкуство. Хора, които са посветили своя живот и своята кариера, и своите научни търсения, и открития, на България.

Каква бе целта на този форум?

- Най-важното е, че трябва да си върнем България като седалище на тази наука. България е в основата на славянската цивилизация. България е в основата не само на една нова писменост в ранното Средновековие, но от тази ранна писменост тръгва книжовност, тръгва нова култура, тръгва познание за целия славянски свят, но и за цяла Европа. Защото нашето културно-историческо наследство е част от културно-историческото наследство на Европа, и то точно в периода в който Европа започва да става лидер в отношенията в целия свят.

И, както чухме на форума, нашата писменост не е само за източни славяни, не е само за южни славяни. Това е преди всичко култура и духовност, която става част от една много голяма духовна империя. И колкото и да са различни превратностите на съдбата, дори и във векове, в които на практика липсва българска държавност - по време на робства, тази духовна империя оцелява. За да бъде важен фактор в културата на Европа и днес.

Така че изучаването на български език и на българска култура, на българска етнография, на българска история, на българска литература, трябва да си върне своите позиции във водещите световни и европейски университети.

За съжаление, през последните 30 години, поради различни обстоятелства, ние загубихме територия - територии, които трябва да си върнем. Както чухме и на форума, има предложения за създаване на цели българистични катедри в тези водещи университети - за да си върнем не само интереса към науката, но и интереса към нашата страна като цяло.

Като отговор на глобалния свят, все повече страни се обръщат към своята история, в стремежа си да покажат величието на тази история. Доста често крадат факти от други истории, на други страни, на други националности, на други народи, или преиначават тази история. Такива изказвания и такива тенденции, за съжаление, се наблюдават и от Изток. Спомняте си една реч на президента на Русия - господин Путин. Той дори се опита да каже, че кирилските букви са създадени в Киевска Рус за някои дребни народи. Очевидно, визираше и нас.

Това са неща, които ние добре знаем, че се говорят с политически причини. Но България не бива да остава безучастна в това отношение.

Има, разбира се, и премълчаване за ролята на страната ни в тази духовна империя на славянството и в Средна Европа. Защото някои страни считат, че със смъртта на Методий, делото на светите братя приключва. И нищо не се казва за техните следовници, за учениците. Нищо не се казва за княз Борис, който, в крайна сметка, спасява делото на Кирил и Методий. Ако не бяха Преславската и Охридската школа, днес кирилицата, а и цялата книжовност и духовност, може би безвъзвратно щяха да бъдат загубени.

Ние няма да участваме в никакви дискусии с лошо качество - за да казваме колко сме велики и каква е нашата история. Най-добрият начин за борба с подобни тенденции е науката. И, както виждате, тези големи световни учени недвусмислено доказват ролята на България в това отношение.

Уверявам Ви, че от страна на президентството ще разширяваме още повече тази мрежа, ще каним още повече специалисти, които се занимават с България - не само с история, етнография, литература, език. Надявам се, че много добре ще организираме и следващата среща, която ще бъде с български интелектуалци и български журналисти. Защото, без интелектуалната мисъл на България, без посредничеството на медиите, на българските журналисти, няма как да доведем до съзнанието на хората колко е важно това да пазим своята история и да пазим кирилицата.

Има още една важна причина, и тя е обективното изместване на кирилската графична система от латиницата - заради високите технологии, заради интернет. На следващата ни конференция ще поканим и млади хора, които се занимават с програмиране, със софтуер - за да видим какви са възможностите за съществуването на кирилицата във високотехнологичният мир.

Необратим ли е този процес на изместване на кирилицата от латиницата?

- Не. Не е необратим. Но не може да бъде оставен просто така и да гледаме как се изнизва през погледа ни. Трябва да се полагат усилия и най-вече - да се откриват нови възможности. Това ще означава дълголетие за нашата графична система. На форума видяхме как в някои страни вече има политически решения кирилицата да бъде заменена с латиницата. В други страни, в които и двете графични системи се използват, като че ли кирилицата дава назад...

Трябва да се работи по този въпрос. След като България преди 12 века е създала една писменост, на която днес пишат 300 милиона, би било престъпление, ако България е в основата на това кирилицата да отпада все повече от езика и от писмеността на европейските народи.

Кое от направените предложения по време на форма Ви впечатли най-много? И кое президентската институция би подкрепила?

- Бях впечатлена от това, че могат да бъдат спонсорирани цели катедри по български език в университетите. На този форум ми стана ясно нещо, което аз не бях докрай убедена, че е вярно, и което ми дава сили да бъде още по-амбициозна. Не е намалял интересът към българския език, нито към българската култура. Още повече, че това е един от официалните езици на Европейския съюз. По-скоро,  някаква немарливост преди всичко според мен и от наша страна, и неосъзнаване колко е важно да се поддържат тези традиции, са оставили така, че българистиката да бъде със затихващи функции.

Както стана ясно, не струва кой знае колко много на държавата, годишно, да открие като пилотен проект първите пет-шест спонсорирани катедри във водещи европейски университети. Може би, в началото ще се стори изкуствено поддържането на този интерес, но аз съм сигурна, че много скоро това ще бъде и спонтанно.

Съвсем скоро имах възможността да разговарям с госпожа Грозданова, която е лектор в университета в Загреб. Там има 5-6 човека, които се интересуват от българския език. Това - без намесата на държавата,  без намесата на българските университети, на българското министерство на образованието, без една допълнителна реклама защо е хубаво да се знае български език и българската история, няма как да се получи.

Иначе ние ще имаме тук-там по двама-трима българисти, но това не е онази територия и онова значение, към което всички ние се стремим.

А като слушател коя беше новината за Вас в този форум?

- Всяко едно изказване, всяко едно участие в този форум, носеше и новинарски елемент. Но устойчивата новина - това, което най-много ме грабна, са две неща.

Първото е, че фалшивите новини не започват от днес. Имало ги е още през Средновековието. В този смисъл, от 1841 година е започнал този доста ожесточен спор коя е родината на кирилицата и коя, в крайна сметка, е родината на славянската цивилизация.

За мен голямата новина беше, че Васил Априлов, един от най-мощните ни защитници в това време, е писал и се е борил за това да се знае, че България, българското средновековие, е родината на кирилицата, на спасяването на Кирило-Методиевото дело, и на изграждането на славянската цивилизация.

Още нещо ме впечатли. Виждате, че на форума има хора от Централна, от Западна и от Източна Европа. И всички те говорят с такава любов за България. Мислех си, какво трябва да се случи в България, за да обърнем и ние внимание на тази тема и тя да бъде част от нашата публична дискусия. А не само това, което става в българския парламент...

Дата 08.11.2022 , 15:51
БТА | Автор: Даниел Димитров / Редактор: Христо Янакиев
Увод Има премълчаване за ролята на страната ни в духовната империя на славянството и в Средна Европа.  Някои страни считат, че със смъртта на Методий, делото на светите братя приключва. И нищо не се казва за техните следовници, за учениците. Нищо не се казва за княз Борис, който спасява де ...
Публично
споделяне

       

Публикацията е включена и в информационните бюлетини за абонатите на JSCI. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
Още от рубриката
Публикация / Новини (JSCI 17996)
Дата :: 28.11.2022 , 19:57
Комисия към ООН предлага Големият бариерен риф да бъде включен в списъка на застрашеното световно наследство
Публикация / Новини (JSCI 17923)
Дата :: 28.11.2022 , 07:32
Китай ще изстреля пилотирания кораб "Шънчжоу-15" до космическата си станция утре
Публикация / Новини (JSCI 17843)
Дата :: 25.11.2022 , 16:55
И София вече има свой планетариум
Публикация / Новини (JSCI 17848)
Дата :: 25.11.2022 , 16:05
Руските космонавти прекратиха подготовка за космическа разходка заради проблем със скафандрите
Публикация / Новини (JSCI 17804)
Дата :: 25.11.2022 , 10:55
Изследователи тестват иРНК технология за универсална противогрипна ваксина
Публикация / Новини (JSCI 17715)
Дата :: 23.11.2022 , 20:18
Температурите в Швеция са се повишили с два градуса по Целзий от 19-и век досега
Публикация / Новини (JSCI 17597)
Дата :: 22.11.2022 , 12:43
Останки от средновековна стена са открити под сградата на британския парламент
Публикация / Новини (JSCI 17489)
Дата :: 20.11.2022 , 13:12
Европейската космическа агенция планира да увеличи бюджета си
Публикация / Новини (JSCI 17465)
Дата :: 19.11.2022 , 13:40
На третия ден от лунната мисия на кораба "Орион" НАСА обяви, че резултатите са надминали очакванията
Публикация / Новини (JSCI 17460)
Дата :: 19.11.2022 , 12:54
Продължителното излагане на мръсен въздух създава за тийнейджърите риск от сърдечни заболявания
Публикация / Новини (JSCI 17343)
Дата :: 17.11.2022 , 14:01
Учени призовават за опазване на естествените местообитания като мярка срещу бъдещи пандемии
Публикация / Новини (JSCI 17205)
Дата :: 15.11.2022 , 20:30
Известните заграбени бронзови скулптури от Бенин стават цифрови
Публикация / Новини (JSCI 17119)
Дата :: 14.11.2022 , 18:23
Хранителни добавки създават риск от развитие на рак, установи американско проучване
Публикация / Новини (JSCI 17061)
Дата :: 14.11.2022 , 08:14
Специален хидрогел може да лекува увредени кости
Публикация / Новини (JSCI 17049)
Дата :: 13.11.2022 , 15:46
Ново изследване доказва, че Земята e имала живот преди 3,48 милиарда години
Публикация / Новини (JSCI 17044)
Дата :: 13.11.2022 , 13:16
Софийският планетариум се готви за първите си посетители
Публикация / Новини (JSCI 16956)
Дата :: 11.11.2022 , 13:24
OOН ще търси от космоса източниците на метан, който е сред причините за глобалното затопляне
Публикация / Новини (JSCI 16934)
Дата :: 11.11.2022 , 10:06
Новата ракета на НАСА до Луната устоя на ураганен вятър на стартовата площадка във Флорида
Публикация / Новини (JSCI 16916)
Дата :: 11.11.2022 , 02:27:
Смарт саксия превръща вашето цвете във виртуален домашен любимец
Публикация / Новини (JSCI 16903)
Дата :: 10.11.2022 , 19:45
Нова лазерна система подпомага научните изследвания в Института по електроника на БАН
Публикация / Новини (JSCI 16905)
Дата :: 10.11.2022 , 19:29
Поредица от дискусии за потопеното под язовирите наследство започва в Института по етнология и фолклористика
Публикация / Новини (JSCI 16857)
Дата :: 10.11.2022 , 13:57
Повече от 100 тибетски монаси участват в изследване на медитацията за космически полети
Публикация / Новини (JSCI 16848)
Дата :: 10.11.2022 , 11:35
Археолози откриха още пет гроба в некропол до късноантичния град Нове
Публикация / Новини (JSCI 16822)
Дата :: 09.11.2022 , 19:53
Телескопът "Хъбъл" показа в детайли експлозия на гигантска звезда
Публикация / Новини (JSCI 16760)
Дата :: 09.11.2022 , 09:10
Съюзът на учените в България ще връчи отличия на млади учени
Публикация / Новини (JSCI 16674)
Дата :: 08.11.2022 , 08:13
Слушането на музика при хранене може да повиши апетита към някои храни
Публикация / Новини (JSCI 16643)
Дата :: 07.11.2022 , 16:00
Предстои второто издание на научната конференция "Плевенски исторически четения"
Публикация / Новини (JSCI 16553)
Дата :: 05.11.2022 , 14:27
Изследователи "хранят" микроводорасли с утайка от кафе, за да произвеждат биодизел с ниски емисии
Публикация / Новини (JSCI 16552)
Дата :: 05.11.2022 , 13:09
От "Бионтех" обявиха, че адаптираната им бустерна ваксина срещу КОВИД е по-ефикасна от оригиналната
Публикация / Новини (JSCI 16506)
Дата :: 04.11.2022 , 15:30
Успешно приключи изпълнението на научен проект за преоткриване на културното наследство на мюсюлманите в България
Още публикации
 
Изберете радиостанция :
Не е избран
Звук
Научният портал JSCI и неговите онлайн ASA издания са отворени към общността от автори, които предоставят авангардни изследвания, инцизивни научни коментари и прозрения за това, което е важно за научния свят. Преминете към ASA формуляр
JSCI ASA Science - рецензирано издание, което публикува значителни оригинални научни изследвания, плюс прегледи и анализи на текущите изследователски и научни политики
JSCI ASA Comm е издание, което публикува оригинални материали, отнасящ се в широк спектър с коментари по актуалните научни въпроси.
JSCI ASA Advanced е издание на JSCI, създадено от възможностите и императивите на цифровото публикуване с отворен достъп.
LS Бюлетин
Абонирайте се за новото от La Science. Заглавия и обобщения на най-новите статии и новини, доставени във Вашата пощенска кутия.
Към абонамента
JSCI Plus
JSCI Plus съдържа текущите публикации и онлайн архив до който можете да получите достъп, чрез календар или разширено търсене по тема.
Към JSCI Plus
JSCI Special
JSCI Special услугите за абонати включват PDA достъп до съдържание, изтегляне на PowerPoint/PDF с включените налични файлове (FIH).
JSCI Special
Бъдете в течение с нашите новини от областта на науката, събития и доклади от академичните общности и извън тях. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
Интернет бисквитки
Поверителност / Лични даннни
Информация за Родители и Деца
Отговорност за съдържанието
Общност - правила
Използване
Общи условия /
Потребителско споразумение

Интелектуална собственост
Останете свързани с нас
Използването на този сайт представлява приемане на нашето Потребителско споразумение (декларация/ 01 април 2021 г.) и Политика за Поверителност / Лични даннни (декларация/ 01 април 2021 г.). Не изполваме т.н. интернет бисквитки ! Не събираме лична информация за Вас под каквато и да е форма. Не прилагаме проследяващи технологии включително и от външни приложения или фирми. Не прилагаме наблюдаващи маркетингови или други системи.
Част от La Science Swiss и Journal SCI (JSCI). Издател Publiciste Swiss.
НАУКАТА - Издание за наука и изследвания, поддържа строга политика на редакционната независимост при публикуването на информационни и научни статии. Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Швейцарското законодателство за авторско право.
© 2022 La Science България. Всички права запазени
LS Бюлетин
Абонирайте се за новото от La Science. Заглавия и обобщения на най-новите статии и новини, доставени във Вашата пощенска кутия.
Към абонамента
JSCI Plus
JSCI Plus съдържа текущите публикации и онлайн архив до който можете да получите достъп, чрез календар или разширено търсене по тема.
Към JSCI Plus
JSCI Special
JSCI Special услугите за абонати включват PDA достъп до съдържание, изтегляне на PowerPoint/PDF с включените налични файлове (FIH).
JSCI Special
Бъдете в течение с нашите новини от областта на науката, събития и доклади от академичните общности и извън тях. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
Останете свързани с нас
Интернет бисквитки
Поверителност / Лични даннни
Информация за Родители
Общи условия /
Потребителско споразумение
Отговорност за съдържанието
Общност - правила
Използване
Интелектуална собственост
Не изполваме т.н. интернет бисквитки ! Не събираме лична информация за Вас под каквато и да е форма. Не прилагаме проследяващи технологии включително и от външни приложения или фирми. Не прилагаме наблюдаващи маркетингови или други системи.
Науката/La Science не предоставя индивидуални/персонализирани здравни или медицински съвети. Трябва да се консултирате с квалифициран здравен специалист, преди да вземете здравни/медицински решения.
Част от La Science Swiss и Journal SCI (JSCI).
Издател Publiciste Swiss.
НАУКАТА - Издание за наука и изследвания, поддържа строга политика на редакционната независимост при публикуването на информационни и научни статии. Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Швейцарското законодателство за авторско право.
© 2022 La Science България. Всички права запазени.
Отвори Радио / Podcast
Затвори
Не е избран